11 thg 10, 2013

Bài viết của Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 10.10.2013


            Trước hết xin những bậc lão thành góp cho chúng tôi phân biệt hai chữ CHỒN LÙI và CHUỒN LÙI. Chữ nào đúng hơn chữ nào. Theo nghĩa thông thường thì CHUỒN LÙI là trốn đi và đi lùi. Còn chữ CHỒN, thì trong Tự Điển của LÊ VĂN ĐỨC định nghĩa là: (i) Chồn là Cáo, Cầy, giống thú rừng thuộc loại gặm nhấm, ở hang, leo giỏi; (ii) Chồn là Mỏi, Chán, Thối chí.

            Như vậy cả hai chữ CHUỒN LÙI và CHỒN LÙI có mang nghĩa là hô hào đấu tranh, nhưng tìm cách thối lui lén lút để chuồn đi.

            Tuần trước nữa và tuần vừa rồi, chúng tôi viết bài về những Phong trào quần chúng NỔI DẬY đấu tranh ở Việt Nam.  Nhìn những tích lũy UẤT HẬN của những Phong trào này, chúng tôi nhìn thấy viễn tượng BẠO ĐỘNG sẽ xẩy ra như một định mệnh. Cái nguyên do để BẠO ĐỘNG phải xẩy ra, chính là đảng CSVN đã đẩy Dân đến chỗ đó dù Dân không muốn BẠO ĐỘNG một chút nào. Cái lỗi gây ra BẠO ĐỘNG chính là thái độ cố lỳ ngậm cục xương của đảng CSVN và gian xảo vu khống cho Dân, rồi dùng bạo lực đàn áp Dân, dùng nhà tù để nhốt Dân.

            Dân đã đấu tranh BẤT BẠO ĐỘNG, chỉ cần giải quyết đúng lý, thì mọi việc ổn thoả. Tỉ dụ cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013 hiện nay là hoàn toàn BẤT BẠO ĐỘNG. Chỉ cần đảng CSVN bỏ đi ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP, trao quyền lại cho Dân, thì toàn Dân phấn khởi chung lưng xây dựng Xã Hội tươi đẹp và phát triển Đất Nước phồn thịnh. Đây là dịp may cho đảng CSVN để DỨT BỎ cái CƠ CHẾ CSVN PHI NHÂN BẢN hiện hành. Còn nếu đảng CSVN cố thủ chai lì giữ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP, thì sớm chầy quần chúng phải NỔI DẬY và dùng BẠO ĐỘNG đập lên đầu đàn chó chai lì ngậm cục xương.

            Khi viết tuần trước về viễn tượng BẠO ĐỘNG như vậy, thì tuần này vào Diễn Đàn, chúng tôi đọc được hai bài:

1)         Bài thứ nhất: THẬT GIẢ HỖN CHIẾN viết bởi Bs NGUYỄN ĐAN QUẾ.

2)         Bài thứ hai: PHẢN BÁC BÀI VIẾT “KHÔNG ĐƯỢC KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC “ viết bởi Tác giả NGUYỄN NGỌC GIÀ

            Bài thứ nhất làm chúng tôi nghĩ đến câu hỏi xem tại Quốc nội ai hỗn chiến với ai mà chúng tôi đã phải nói đến những chữ PHẢN TỈNH THỰC và PHẢN TỈNG CUỘI. Bài thứ hai khiến chúng tôi nghĩ đến những chữ CHỒN LÙI hay CHUỒN LÙI.

 

Ai hỗn chiến với ai:

Phản tỉnh THỰC với Phản tỉnh CUỘI ?

 

Khi Ls LÊ HIẾU ĐẰNG tuyên bố thành lập đảng Đối lập lấy tên là đảng DÂN CHỦ XÃ HỘI, thì Diễn Đàn đã xôn xao đặt ra vấn đề Phản tỉnh THỰC hay Phản tỉnh CUỘI. Chúng tôi cũng đã viết hai bài để định rõ lập trường. Bài thứ nhất nói rõ rằng Ls LÊ HIẾU ĐẰNG đã là đảng viên 45 tuổi đảng của đảng CSVN và chúng tôi sẵn sàng hợp tác theo câu nói :”Nếu thằng quỷ Satan chỉ đường cho tôi lên Thiên đàng, thì tôi làm việc với nói, nhưng luôn luôn tỉnh táo biết rằng nó vốn là Satan và có thể phản lại mình bất cứ lúc nào “. Với bài thứ hai kế tiếp, chúng tôi ví những người phản tỉnh như những con Chuột cống biết nganh ngóc hang chuột, thì hãy dùng Chuột để xục xạo hang cùng ngõ hẻm của chuột mà đuổi chuột. Việc Phản tỉnh THỰC hay CUỘI phải lấy một tiêu chuẩn rất rõ và khách quan để phân biệt: Mục đích của Đối lập là đi đến DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành hay không ? Nếu chỉ Đối lập trong lòng của Cơ chế, thì đó là Phản tỉnh CUỘI vì việc đối lập chỉ nhằm KIỆN TOÀN cho Cơ chế. Còn Đối lập nhằm DỨT BỎ CƠ CHẾ, thì đó mới là Phản tỉnh THỰC.

Bác sĩ NGUYỄN ĐAN QUẾ phân tích để đi đến kết luận rằng Việt Nam phải có một Thể chế Dân chủ, nghĩa là không thể giữ được Cơ chế CSVN độc tài hiện hành. Nhưng để đi đến Thể chế Dân chủ, Bác sĩ nhìn thấy hai khuynh hướng có thễ hỗn chiến với nhau. Bác sĩ viết:

            “NHƯNG hiện đang xảy ra hai hướng giải quyết đối nghịch nhau:

-           Một mặt, Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đang ra sức giữ độc quyền lãnh đạo bằng cách: đàn áp những tiếng nói chân chính đòi dân chủ và thi hành dân chủ giả hiệu từ trên xuống. Dễ có thể thấy qua những đòn ngón bá đạo như kiểu lấy phiếu “tín nhiệm cao, tín nhiệm vừa, tín nhiệm thấp” các cấp lãnh đạo, hay đến nhà ép dân phải đồng ý với những sửa đổi hiến pháp 1992 hoặc đang tính cải biến Mặt trận Tổ quốc cho có dáng dấp là tiếng nói phản biện của những tổ chức trong xã hội…

-           Mặt khác, khi tham gia vận động nhân quyền và dân chủ, những người tranh đấu luôn sát cánh cùng quần chúng để thiết lập Dân Chủ thực sự từ dưới lên. Nhiều giới trong xã hội đang dùng internet lên tiếng đòi giới cầm quyền phải tôn trọng những nhân quyền căn bản của người dân. Thí dụ: trí thức, thanh niên, sinh viên, giới trẻ, giới làm báo đòi phải có tự do tư tưởng, tự do thông tin, tự do phát biểu ý kiến; tín đồ các tôn giáo đòi phải bỏ ‘giáo hội quốc doanh’ và tôn trọng quyền tự do hành đạo; người lao động đòi quyền sở hữu đất đai, đòi công đoàn độc lập, đòi quyền được đình công... Đây chính là những mầm mống xã hội dân sự đang hình thành và lớn mạnh trong đấu tranh.”          

Như vậy, Bộ Chính trị có thể đưa ra những người Phản tỉnh CUỘI để làm tiến trình Dân chủ, thậm chí còn sử dụng những thành phần hải ngoại gọi là “Hòa Hợp Hòa Giải “. Cái tiến trình Dân chủ hóa này là nhằm KIỆN TOÀN cho Cơ chế CSVN hiện hành và tất nhiên chúng tôi xếp họ vào loại Phản tỉnh CUỘI.

            Phản tỉnh THỰC phải đi với quần chúng để dành lại quyền Dân Chủ cho Dân và cùng Dân xây dựng Thể chế Dân chủ thay thế hẵn Cơ chế CSVN độc tài hiện hành.

            Việc phân biệt THỰC và CUỘI là cần thiết lúc này mà tiêu chuẩn phân biệt là Ý chí rõ rệt DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN PHI NHÂN BẢN hay không.

 

Ts.NGUYỄN QUANG A là Chồn Lùi

ngăn cản BẠO ĐỘNG đến như định mệnh

 

            Tác giả NGUYỄN NGỌC GIÀ, với bài PHẢN BÁC BÀI VIẾT “KHÔNG ĐƯỢC KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC“, đã nêu đích danh Ts.NGUYỄN QUANG A bởi vì Tiến sĩ viết và phổn biến bài KHÔNG ĐƯỢC KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC . 

Trước khi nói đến nội dung bài của Tác giả NGUYỄN NGỌC GIÀ, chúng tôi xin nói về những ý nghĩ của chúng tôi khi thấy Phong trào 130 Trí thức ký tên Tuyên bố Quyền Xã Hội Dân Sự và kêu gọi thành lập DIỄN ĐÀN XÃ HỘI DÂN SỰ

            Khi đọc nội dung những lời Tuyên bố về Quyền Xã Hội Dân Sự, nghĩa là một Phong trào đấu tranh bằng khai triển Xã Hội Dân Sự với lý luận để từ đó đi đến cải tổ Thể chế Chính trị hiện hành. Theo như đường hướng đấu tranh Dân Sự, thì việc đấu tranh sẽ dài và bằng lý luận, viết lách và kiến nghị.

            Điều mà chúng tôi khá ngạc nhiên về Phong trào Trí thức này là những Trí thức đã phải la lớn lên để THANH MINH THANH NGA cho CSVN biết là họ đấu tranh trong ÔN HÒA để cải tổ Thể chế Chính trị. Lời thanh minh thanh nga này cho CSVN đi guốc trong bụng sợ sệt của mình rồi. Khi đấu tranh, chỉ cần nói cái Ý chí, còn việc ÔN HÒA, BẤT BẠO ĐỘNG không cần la lớn để thanh minh thanh nga tỏ ra sự sợ sệt của mình.

            Xin nhắc lại cho những Trí thức biết là Thánh GANDHI đấu tranh bất bạo động, nhưng không cần tuyên bố. Nước Anh  phải nhìn qua việc bất bạo động ấy một Lực Lượng BẠO ĐỘNG của khối người Aán Độ, thì mới trả Độc Lập cho nước này.

            Những lời tuyên bố thanh minh thanh nga ÔN HÒA, BẤT BẠO ĐỘNG, chính là thái độ vừa đấu tranh vừa chắp tay van lậy CSVN tha cho mình, đó là tranh đấu CHỒN LÙI hay CHUỒN LÙI vậy.

            Ts NGUYỄN QUANG A cũng trong Phong trào 130 Trí thức và còn thanh minh thanh nga bằng một bài viết “KHÔNG ĐƯỢC KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC “ để khuyên hoặc ra lệnh cho quần chúng đang NỔI DẬY với tất cả viễn tượng BẠO ĐỘNG. Bộ CSVN là cha mẹ, anh em bà con thân của Tiến sĩ hay sao mà Tiến sĩ ra lệnh cho quần chúng NỔI DẬY  không được mang đòn càn, đòn sóc, búa tạ đập bể đầu những tên đầu trâu mặt ngựa đến cướp của giết người.

            Tác giả NGUYỄN NGỌC GIÀ đã thẳng thừng dậy cho Ts NGUYỄN QUANG A một bài học:

            “Rất lâu, từ trước khi bà Hằng bị ông A cho là "kích động bạo lực", nhiều mạng người đã chết hay bị thương tật, tù tội oan khuất bằng cách này hay cách khác, dù gián tiếp hay trực tiếp do giới cầm quyền Việt Nam gây ra như: Bà Bùi Thị Nhung chết ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vụ gia đình Đoàn Văn Vươn, vụ nông dân Văn Giang chống cướp đất, vụ đặt mìn tại nhà giám đốc công an Khánh Hòa của ông Nguyễn Viết Trương, vụ bà Đặng Thị Kim Liêng (mẹ cô Tạ Phong Tần) tự thiêu, vụ người đàn ông tự thiêu cháy đen tại Lâm Đồng v.v... cùng nhiều vụ chết người do phía công an gây ra. Thử hỏi ông Nguyễn Quang A, những vụ chết người này do ai "kích động bạo lực"?...

            “Đó lại chỉ ra một việc, lâu nay một số vị "có ăn có học" cứ nhìn một số người dân hay một vài nhóm bạn hữu như là một tổ chức chính quy có cương lĩnh, có điều lệ, có tài lực, vật lực, nhân lực đủ đầy. Rất lạ với những người tưởng chừng họ hiểu biết nhiều hơn người dân đen tưởng họ có.

            “Người dân ngày nay không ngu như ông Nguyễn Quang A tưởng. Hãy nhìn thực tế mà luận, đừng ngồi trong vỏ ốc, tháp ngà mà suy, hỡi những "trí thức sa lông"! Hãy hỏi thử gia đình Đoàn Văn Vươn, Lê Thị Ngọc Đa, Trần Thị Hài, Nguyễn Viết Trương, dân Văn Giang, Dương Nội, Thái Bình, Long An, Đà Nẵng v.v... xem những ai "xúi giục" hay "kích động" họ đứng lên chống lại bọn tham quan? Hay vì lợi ích của họ bị xâm phạm bất hợp pháp và bất hợp lý, họ từ những người dân oan lẻ tẻ, tự động đoàn kết lại để lập hội cùng đấu tranh? Và như thế nó là cái án tù 3 năm rưỡi mà bà Lê Thị Ngọc Đa phải nhận lãnh! [8] Rõ ràng, dân chẳng ngu chút nào!

Ông Nguyễn Quang A hô hoán lên chẳng khác gì ĐCSVN hô hoán "thế lực thù địch" mà không chỉ ra được tổ chức nào, tên gì cụ thể.

Tại sao ông A có thể hô hoán với những lời lẽ chụp mũ nặng về suy diễn và hoang mang không đáng có? Vì suy nghĩ ông A giống như suy nghĩ của giới chóp bu hiện nay, họ cho rằng dân ngu dốt nên mới dễ nghe theo lời "xúi". Những ai đồng ý với Nguyễn Quang A qua bài viết của ông, một là cũng tự đặt bản thân vào tâm thức dễ bị "xúi", hai là cũng khinh dân như... cộng sản. Do đó, bài viết của ông A suy cho cùng là một dạng chống lại nhân dân, chứ không phải vì dân.”

            Chúng tôi xin nhắc lại cho Ts NGUYỄN QUANG A nhớ rằng Trí thức Quốc nội đã bao lần viến Kiến nghị lên đảng CSVN và bao lần những Kiến Nghị ấy bị bỏ sọt rác. Tôi còn nhớ một Trí thức tên tuổi đã phải than ra nước mắt rằng Nhà Nước CSVN coi khinh chúng tôi như những con bò.

            Lúc này đấu tranh không cần phải rào đón trước sau là mình ÔN HÒA, BÁT BẠO ĐỘNG. Không những thế, cuộc đấu tranh của Trí thức Quốc nội có hiệu lực hay không là phải sửa soạn đàng sau một LỰC LƯỢNG KHẢ THỂ SẴN SÀNG BẠO ĐỘNG. Xin những đừng kêu gọi “KHÔNG ĐƯỢC KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC“, mà chính Trí thức Quốc nội phải phân chia nhau ra để đi vào với những LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG có khả năng BẠO ĐỘNG để tổ chức cho quy cũ.

            Quần chúng sẽ cho Trí thức cái LỰC LƯỢNG BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ để hậu thuẫn Phong trào dắu tranh như trước đây Khối Dân Aán Độ đã hậu thuẫn cuộc đấu tranh của Thánh GANDHI.

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 10.10.2013


2 nhận xét:

 1. Trần Thị Dung00:44 12 tháng 10, 2013

  Ông Quang A: tay ôm thẻ đảng viên CS + tay ôm ngân hàng = chỉ còn có thể to mồm.
  Thông cảm cho bác A, CS nó dọa cái ngân hàng của bác ấy.

  Trả lờiXóa
 2. Vừa rồi VÔ TÌNH (giống nhóm phản bác tuyên bố 258 vậy đó) xem video chị Bùi Minh Hằng và chi Nga chửi ĐẢNG cọng sản, sinh ra những thằng côn đồ CÔN AN hại nước hại dân

  Tui nghĩ vi chửi ĐẢNG đã làm bác "QUAN" A nổi giận, nên mới ra lệnh:

  KHÔNG ĐƯỢC KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC và đòi CÁCH LY chị Hằng và Nga mới kinh.

  Vì không biết lấy lý do nào, nên bác phải chụp ngay vào câu "nổ vào đầu quan tham" như anh Đặng Ngọc Viết để ra lệnh trên.

  Không biết chị Nga, chị Hằng có còn dám chửi cái đảng cướp nầy nữa không, nhưng tui sợ lũ bầy đàn côn đồ CÔN AN viện cái cớ mà ông tiện sĩ  "quan" A nầy đưa ra rồi, bắt 2 chị vào "PHỤC HỒI NHÂN PHẨM" thì phiền lắm.

  Cuối cùng tui thích câu của tác  giả:

  "Những ai đồng ý với Nguyễn Quang A qua bài viết của ông, một là cũng tự đặt bản thân vào tâm thức dễ bị "xúi", hai là cũng khinh dân như... cộng sản. "

  Và câu dưới của nhà văn Nguyễn Ngọc Già:

  "Đù má! trí thức gì cứ hở ra là kiếm chuyện chửi dân!"

  Trả lờiXóa