13 thg 11, 2013

LỜI KÊU GỌI Của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GỬI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

HÃY MỘT LẦN VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH, CHO MUÔN ĐỜI TỔ QUỐC ĐƯỢC CƯỜNG THỊNH VỮNG BỀN


Thưa quý vị Đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,

Tuy rằng quý vị đã không được nhân dân bầu lên một cách dân chủ theo đúng tình tự của một cuộc bầu cử công bằng và tự do. Và quý vị cũng không có được thực quyền của một Quốc hội trong thể chế tam quyền phân lập như các quốc gia dân chủ khác trên thế giới, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước khi Trung quốc đang từng bước thực hiện ý đồ độc chiếm biển Đông và đang trên lộ trình trở thành một thế lực siêu cường hùng mạnh và tham lam tại Đông Á thì nguy cơ đối với an ninh quốc gia là nhãn tiền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trở nên mong manh, cần phải có một đối sách thích ứng để giữ nước.

Thưa quý vị, như điều 83 của Hiến pháp nước CHXHCNVN quy định :

“Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước”.

Như vậy căn cứ Hiến pháp, quý vị có được sự chính danh và quyền lực vô cùng to lớn để mang lại an ninh thịnh vượng cho quốc gia, tự do dân chủ và nhân quyền cho nhân dân, nếu quý vị muốn.

Quý vị có toàn quyền định hướng cho tương lai của dân tộc, toàn quyền kiến trúc một ngôi nhà Việt Nam theo đúng nguyện vọng và sự ủy nhiệm của nhân dân.

Quý vị cũng thấy, đất nước đã trên 70 năm tang thương, u ám, bế tắc không lối ra.

“Thảm họa ấy cứ kéo dài, nuôi dưỡng bởi ba sự trạng :

1. Một chính quyền tự thị, bất chấp ý kiến của người khác, đưa tới xu thế độc đảng chuyên quyền ;

2. Một chính quyền ly khai dân, bất chấp những đòi hỏi thiết tha cho nhân quyền và dân quyền, đưa tới chế độ độc tài ác liệt ;

3. Một chính quyền lệ thuộc nước ngoài, từ ý thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xã hội và nhân văn Việt, mà hậu quả đẩy dân vào tròng ách nô lệ tinh thần và vật chất, làm suy thoái đạo đức và suy liệt quốc gia.”

(trích Sách lược 8 điểm cứu nguy đất nước trong Lời Kêu Gọi của Đại lão Hòa thượng Thich Quảng Độ,Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, năm 2001).

Thưa quý vị, đất nước chúng ta hiện đang lâm nguy về mọi mặt : Kinh tế, chính trị, quốc phòng, môi trường, văn hóa và đạo đức, và chúng ta hoàn toàn không có một viễn tượng tốt đẹp, và cũng chưa có một lộ trình để thực hiện viễn tượng đó.

Tình hình tại khu vực Đông Á hiện nay đang cấp bách khi một trật tự mới của các nước dân chủ đang hình thành để đối phó với Trung quốc trong tương lai.

Đất nước và dân tộc chúng ta đang đứng trước một nguy cơ và một thời cơ.

Thế giới sẽ ủng hộ chúng ta để chuyển đổi sang một nền dân chủ đích thực, và đất nước chúng ta sẽ có một chổ dựa an toàn trong một liên kết với các nước dân chủ, Việt Nam chúng ta sẽ không còn đơn độc trong cục diện đầy biến động và rủi ro này.

Nếu quý vị cố chấp muốn tiếp tục độc tôn quyền lực thì đất nước chúng ta sẽ bị cô lập trên chính trường quốc tế và sẽ trở thành quận huyện của Trung quốc, như thế một thời kỳ Bắc thuộc mới sẽ mở ra và Việt nam sẽ không còn hiện diện trên bản đồ thế giới này.

Hơn nữa, hiện nay nhân tâm ly tán, nguyên khí quốc gia suy đồi, điều đó có nghĩa là “thế trận” lòng dân đã tan rã thì dựa vào đâu để giữ nước và xây dựng đất nước ?

Lòng người và thời cuộc đang đòi hỏi quý vị phải hành động để cứu nguy đất nước, cứu nguy dân tộc và cứu nguy chính bản thân và gia đình quý vị.

Đây là cơ hội quý báu để quý vị đóng góp tâm huyết của mình cho đất nước, để xứng đáng với tổ tiên chúng ta đã mấy ngàn năm khai phá và gìn giữ giang sơn này.

Quý vị hãy can đảm vượt qua chính mình, vượt qua sợ hãi, vượt qua những mặc cảm tội lỗi và quyền lợi cá nhân, phe nhóm nhất thời. Quí vị hãy thức tỉnh một lần cho muôn đời đất nước được bền vững, cho dân tộc được sống trong tự do, dân chủ, nhân quyền.

Quí vị hãy theo ý dân, vì dân, cho dân, đúng với nghĩa người dại diện dân chứ không phải là đại diện cho một đảng phái nào.

Được như vậy, là quí vị sẽ cứu dân, cứu nước thoát khỏi quốc nạn nội ngoại xâm hiện nay.

Lịch sử sẽ ghi công quí vị, dân tộc sẽ nhớ ơn quí vị, thế giới sẽ cảm phục quí vị.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thiết tha mong quý vị không nên bỏ qua vận hội quí hiếm này.

Quý vị hãy lấy lại quyền lực mà nhân dân đã ủy thác cho mình từ tay đảng Cộng Sản Việt Nam, hãy thay đổi và hủy bỏ những điều khoản đã kiềm hảm đất nước từ bấy lâu nay như điều 4 Hiến pháp, hãy tạo lập một bản Hiến pháp mới dân chủ làm nền tảng để xây dựng một thể chế tự do đa nguyên đa đảng với tam quyền phân lập. Trong đó nhân quyền và dân quyền được tôn trọng như tinh thần của Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị được minh định.

Hủy bỏ điều 18 để trả quyền làm chủ đất đai về cho người dân, chấm dứt tình trạng cướp đất, và hãy để cho đất đai trở thành nguồn lực phát triển quốc gia chứ không phải là nguồn lực của đảng Cộng Sản

Quý vị đang nắm trong tay vận mệnh quốc gia và cơ hội để lựa chọn.

Một là quý vị thực thi quyền lực và vai trò cao quý của một đại biểu nhân dân, tôn trọng các Công Ước Quốc Tế về các Quyền Chính trị và Dân sự mà Việt Nam đã ký kết.

Hai là quý vị chỉ là công cụ của đảng Cộng Sản và lẽ dĩ nhiên cũng có tội với dân tộc như đảng Cộng Sản mà thôi.

Thời cuộc và lòng dân đang đòi hỏi phải dân chủ hóa đất nước, quý vị không thể và không nên chần chờ vì cơ hội này không phải là vĩnh viễn.

Quyết định của quý vị sẽ cứu đất nước này khỏi sự đổ vỡ và cứu quý vị khỏi tội lỗi, nếu không, con thuyền Việt Nam cũng sẽ đi tới mà không cần quý vị !

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 05.11.2013
Thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện
GHPGVNTN
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Tỳ kheo Thích Viên Định.7 nhận xét:

 1. Kêu gọi là kêu gọi, nhưng quyền quyết định tối hậu các vấn đề Việt Nam giờ đây đang nằm trong tay Trung cộng và ở tận Bắc Kinh!

  Chỉ sự chuẩn bị của nhân dân Việt Nam, mọi thành phần xã hội, mọi tôn giáo là điều kiện tối cần thiết để người nước Việt có thể tự giải phóng mình.

  Không thể để tất cả những quả trứng vào một rỗ. Chín mươi triệu người dân nước Việt không thể đặt hết niềm tin vào chỉ vài trăm người, lại là những người đã sống cả một đời tội lỗi là đảng cộng sản và quốc hội cộng sản!

  Nước Việt còn hay mất là do ở người Việt Nam. Người nước Việt có sống còn hay không là do ở suy nghĩ và hành động của người nước Việt.

  Nếu người nước Việt cương quyết, can trường, dũng cảm, nước Việt sẽ còn, người Việt sẽ còn.
  Nếu người nước Việt nhu nhược, ỹ lại, không muốn biết đến ngày mai thống khổ, chết chóc của mình, người nước Việt sẽ chết, chết khắp nơi. Tiếng khóc sẽ phát lên từ mọi xóm, mọi nhà. Dân khóc, đảng viên cộng sản cũng khóc.

  Dân khóc vì đói ăn, khát uống, đau bệnh không tiền thuốc thang và chết.

  Đảng viên khóc vì tiền tham nhũng tuy có nhiều, nhưng cơ hội xài tiền không còn nữa. Ách cai trị của

  Trả lờiXóa
 2. Trung cộng bao trùm lên một nước nạn nhân nào của nó, ở đó chỉ có chết chóc và bi thảm, vì con người sát hại lẫn nhau, tù đày lẫn nhau, cùng xô đẩy nhau vào cuộc sống địa ngục lầm than, thống khổ! Trong địa ngục trần gian của Trung cộng, không có chổ cho con người xài tiền, dẫu có tiền!

  Lại nữa, cơ thể của đảng viên cộng sản, mọi cấp, cũng đều là xương, là thịt, cơ thể bằng xương thịt nào cũng đều dễ dàng phát triển ung thư như nhau.

  Thuốc độc của Trung cộng lan tràn khắp nơi, khắp chốn, trong đồ ăn thức uống, thuốc độc tràn lan trên đồng ruộng. Thuốc độc có mặt trong mọi món ăn, mọi loại thức ăn ở các quán cóc đến các nhà hàng bốn sao!

  Thuốc độc có mặt trên bàn ăn, trong bửa ăn hàng ngày của từng gia đình, trong mọi hảng xưởng.
  Thuốc độc có mặt trong mọi nguồn nước uống khắp nơi trên nước Việt Nam. Nước mưa tràn ngập thành phố mang chất độc chia đều khắp mọi nhà Việt Nam!

  Nguyên nhân chết chóc đến từ mọi phía, nhưng nguyên nhân gốc của nó chỉ có một: Chế độ cộng sản!

  Cả nước hiệp lòng mạnh tay chặt đứt nguyên nhân gốc của mọi nguồn chết chóc này, chết chóc sẽ

  Trả lờiXóa
 3. không còn. Hèn nhát, nhu nhược, người nước Việt phải chết.

  Kêu gọi là kêu gọi. Việc cần làm, dân ta phải làm, làm cật lực, làm với hết sức mình, việc gì cũng thành công.

  Ỹ lại, lơ là, làm cho lấy có, làm chiếu lệ, tất cả đều chết!

  Trước mắt, cả nước hãy hiệp sức, hiệp lòng, mỗi người một tiếng nói, một bàn tay. Ai tự biết mình tội lỗi, tự động quay về với dân tộc, người ấy là người biết tìm về với con đường sống vì tự mình đang chuộc lại tội lỗi đã làm. Ai tiếp tục đi tới, kẻ ấy có quyền quyết định trên sự sống của chính bản thân.

  Cả nước, khắp nơi phải hiệp lòng, hiệp sức thức tỉnh tất cả những ai còn chưa biết rằng mình đã mất nước. Người nước Việt sẽ phải tan rả, sẽ chết hoặc sẽ lưu lạc khắp cùng trời đất.

  Chấp nhận để cho mình bị mất nước, mọi người nước Việt nếu còn sống sót, sẽ bị sĩ nhục, khinh khi trên toàn thế giới!

  Cả nước phải dốc lòng thức tỉnh người nước Việt, khắp nơi, trong dân chúng, trong quân đội:

  1- Mỗi một người Việt Nam phải biết mình đã mất nước.

  Trả lờiXóa
 4. 2- Không cùng nhau cứu nước, tất cả đều sẽ chết, chết trong bi thảm vì giặc xâm lăng Trung cộng và chết vì giặc bán nước mặt Việt lòng Tàu cộng sản!

  Trả lờiXóa
 5. HÀ NỘI dưới bàn tay băng nhóm Nghị - Thảo14:31 13 tháng 11, 2013

  HÀ NỘI – Bang hội Nghị - Thảo lợi dụng “thưởng tiến độ” để tham nhũng làm Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phải bức xúc
  http://tamnhin.net/XAHOI/27081/Loi-dung-thuong-tien-do-de-tham-nhung.html

  HÀ NỘI – Bang hội Nghị - Thảo cưỡng chế mồ mả của nhân dân quận Long Biên
  https://www.youtube.com/watch?v=1UsgrUYqVvc

  HÀ NỘI – Bang hội Nghị - Thảo lại lập thành tích chế đường siêu đắt bị đài tiếng nói VN đả là lãnh phí ghê gớm
  Xây dựng con đường tại quận Long Biên với số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng với độ dài khoảng… 1,5km thật là lãng phí ghê gớm.
  http://vov.vn/Dien-dan/Ha-Noi-co-them-con-duong-nghin-ty/290829.vov

  HÀ NỘI – Bê bối trong quản lý di tích
  http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131112/rong-da-bien-mat-khoi-di-tich.aspx

  HÀ NỘI – Lãnh đạo thất đức, tai nạn và cháy liên miên
  http://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-tau-hoa-dam-truc-dien-taxi-nhieu-nguoi-nguy-kich-802189.htm

  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/579853/tai-nan-giua-tau-hoa-voi-taxi-9-nguoi-thuong-vong.html

  HÀ NỘI – Mọi thứ đều đổ vào dân nghèo
  Đối với vé tháng, đối tượng ưu tiên là học sinh, sinh viên đi 1 tuyến giá vé tăng từ 45.000 đồng/tháng lên 50.000 đồng/tháng
  http://vov.vn/Xa-hoi/Ha-Noi-sap-tang-gia-ve-xe-buyt/290906.vov

  HÀ NỘI – Khi niềm tin với chính quyền, nhà quản lý bị lung lay
  http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1420&chitiet=71630&Style=1

  HÀ NỘI – Bác sỹ rởm làm việc ngang nhiên ở BV Bạch Mai – Ai bảo kê?
  http://baotintuc.vn/phap-luat/bat-bac-si-rom-tai-benh-vien-bach-mai-20131112205039458.htm

  HÀ NỘI – Cử tri đề nghị thanh tra toàn diện sở y tế - Xem Nghị bao che ra sao?
  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/579849/cu-tri-de-nghi-thanh-tra-toan-dien-so-y-te-ha-noi.html

  HÀ NỘI – Nghị - Thảo nên học gương những người tử tế
  http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ba-giao-70-tuoi-va-lop-hoc-tinh-thuong-dac-biet-802145.htm

  Trả lờiXóa
 6. dân thôn Mai Phúc đánh trống tại cổng UBND phường21:57 13 tháng 11, 2013

  Hiện nay người dân thôn Mai Phúc đang mang trống ra đánh tại cổng UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội để thể hiện thái độ phản kháng chính quyền.

  http://danoan2012.blogspot.com/2013/11/long-bien-ha-noi-dan-bieu-tinh-lon-vi.html?showComment=1384354468911#c239034296904862574


  Trả lờiXóa
 7. Cẩm nang dân chủ23:18 13 tháng 11, 2013

  Cẩm nang dân chủ nên tham khảo:
  https://danluan.org/thu-vien/20100716/cam-nang-dan-chu-cua-democracy-handbookorg

  Trả lờiXóa