THƯ TỐ CÁO CÔNG AN CỦA LUẬT SƯ LÊ THỊ CÔNG NHÂN

Lê Thị Công Nhân - Hà Nội, 1.1.2014