2 thg 2, 2014

CẢM TÁC ĐẦU XUÂN


( Cảm tác khi có người rất bức xúc với khẩu hiệu MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN của bọn láo khoét và đã thay khẩu hiệu CHÚC MỪNG NĂM MỚI thành dòng chữ NĂM MỚI CHÚC MỪNG khi bước chân vào nhà mình họ gọi đây là VƯỜN HOA DÂN CHỦ )

Hoa Dân chủ rực vườn Xuân khoe sắc
NĂM MỚI CHÚC MỪNG cái Tết vừa sang 
2014 Năm người Dân đứng Dậy
Diệt Ác ôn - Tham nhũng - Chống bạo quyền 
Nam - Trung - Bắc muôn Dân một ý chí 
Đảng bất trung trả lại Nước cho Dân 
Hãy chung tay chôn bè lũ Bất Nhân 
Để đem lại MÙA XUÂN CHO DÂN CHỦ NƯỚC NHÀ 


1 nhận xét: